Lucy Power

Lucy Power

LUCY POWER

Ontwerpteam: Boris Tellegen & Maurer Untited Architects.

Locatie: dak DAVO-gebouw Noordzeestraat, hoek Scheepvaartstraat.

Bovenop de laatste boog van het DAVO-gebouw wordt de veelvormigheid van LUCY POWER geplaatst. Bereikbaar met een avontuurlijke trap. De vervlechting van de krachtige en stoere beeldtaal van graffiti-artiest Boris Tellegen en de high-tech architectuur van Marc Maurer heeft hier een letterlijk hoogtepunt bereikt. De rauwe huid is samengesteld uit locaal gevonden en gerecyclede bouwmaterialen en opnieuw gebruikte bouwproducten. Cradle to cradle in optima forma. Het interieur volgt de materialisering en de kubistische architectuur van het exterieur en geven de bezoeker gevarieerde uitzichten door de veelzijdig gerichte vensters. Het gefragmenteerde dak is bezet met zonnepanelen die niet alleen de LUCY POWER maar als een ware ‘feeder’ ook de overige Lucy’s voorzien van energie.

Het team van LUCY POWER kende elkaar al vanwege een eerdere, goed bevallen samenwerking. De deelnemers erkennen dan ook de meerwaarde die de samenwerking doorgaans oplevert. In Lucy Power heeft vooral de architect het gevraagde programma vormgegeven in plattegronden. De kunstenaar heeft daar vervolgens de vormgeving vanuit zijn specialisme aan toegevoegd. Dit eerste resultaat is daarna in gezamenlijkheid verder uitgewerkt waarbij de informatie-uitwisseling al pingpongend, vooral via e-mail heeft plaats gevonden. Voor de realisatie gaat het team vooral uit van zelfbouw in samenwerking met lokale leveranciers van nieuwe maar vooral gebruikte en te recyclen materialen en producten. Daardoor zal dan ook in belangrijke mate het uiteindelijke ontwerp bepaald gaan worden. Mede om die reden is de gekozen locatie – boven op een bestaand dak – in principe uitwisselbaar.