Frédédric Rossano & Tim Leyendekker

ACTES
De tekeningen en films van Leyendekker en Rossano kunnen zowel als daden, toneelstukken of verslagen worden gezien: ze zijn tegelijkertijd reëel en fictief, intiem en openbaar.

De beeldtaal – gebaseerd op algemeen bekende beelden, spreekt het intieme karakter echter tegen. Of de precieze oorsprong van de beelden (schilderkunst, medische illustraties, propagandaposters, internet pics of bestaande openbare ruimtes) herkend wordt ligt aan de toeschouwer. De daden zijn in het werk van Leyendekker en Rossano precies beschreven, op een nauwkeurig en soms klinische wijze waarin de fotografische oorsprong van de beelden zichtbaar blijft. In de sterk geënsceneerde tekeningen domineert de choreografie van de personages het beeld, terwijl de achtergrond abstract en onzichtbaar blijft. In de films speelt het decor een belangrijkere rol, het is meer dan een context. Het decor is hier de verteller van eerdere gebeurtenissen. De geëxposeerde tekeningen en films beschrijven specifieke situaties die refereren aan autobiografische, individuele of relationele elementen.
‘Actes’ was te zien t/m 29 maart in het CBK Apeldoorn.