verslag opening Lucy in the Sky

verslag opening Lucy in the Sky

In het ontwikkelingsplan voor het Havenkwartier in Deventer is ruimte voor bottom-up initiatieven. Het kunstenaarsduo de SpaceCowboys en ontwerpbureau Bestwerk hebben die mogelijkheid benut door het idee te opperen om boven op het atelier van de Spacecowboys een kleine toevoeging te maken als loungeplek waar je tussen de bedrijven door kort maar aangenaam kunt verblijven. Dit idee heeft zich vervolgens ontwikkeld tot het project ‘Lucy in the Sky’. Architectuurcentrum Rondeel heeft het project geadopteerd en gefaciliteerd. Inmiddels zijn door vier ontwerpteams vier kortverblijfeenheden ontworpen voor vier locaties. De expositie van de vier Lucy’s werd op 23 februari geopend en is nog t/m 18 maart te zien in Architectuurcentrum Rondeel.

In het project Lucy in the Sky komen meerdere initiatieven samen. Naast het idee van Albert Dedden en Paul Keizer (samen vormen zij de SpaceCowboys, makers van monumentale beelden in de openbare ruimte) en Timo Bralts van Bestwerk was er het thema Architectuur&Kunst uit het Jaarprogramma 2011 van Architectuurcentrum Rondeel en de maatregel van de provincie Overijssel om binnen het programma Cultuur&Ruimte de samenwerking tussen beeldend kunstenaars en architecten te stimuleren. De gebundelde initiatieven hebben geleid tot de samenstelling van Team Lucy, waarin naast de SpaceCowboys en grafisch ontwerper Timo Bralts, ook Architectuurcentrum Rondeel, het Kunstenlab en cultuurmanager Guido de Vries deelnamen. Dit team heeft er voor gezorgd dat Lucy in the Sky vaste voet aan de grond kreeg. De ontwerpteams werden samengesteld, locaties in overleg met de gemeente vastgesteld, financiering voor het eerste traject zeker gesteld, een programma van eisen opgesteld en een planning uitgezet. Vanaf het begin van het project was de insteek om de te ontwerpen Lucy’s ook daadwerkelijk te gaan realiseren en te exploiteren als horecaverblijf voor korte of langere duur. Het voorlopige resultaat van het project is nu van 24 februari t/m 18 maart 2012 in Architectuurcentrum Rondeel te bewonderen.

De vier ontwerpteams zijn door Team Lucy samengesteld op basis van veronderstelde gelijkwaardigheid en gevonden overeenkomsten in ontwerpresultaten (daarnaast speelde een zeker mate van intuïtie een rol in de keuze...). Opmerkelijk was dat bij de telefonische benadering van de acht deelnemers er direct enthousiasme en bereidheid tot deelname werd getoond. Binnen een tijdspanne van vier uur werden de partijen benaderd en werd hun deelname bevestigd! Een eerste bijeenkomst in het Havenkwartier vond plaats op 15 november 2011, waarbij de teamleden met elkaar konden kennismaken, er afstemming was of er ook daadwerkelijk een klik was, en waarbij de locaties werden bezocht en verdeeld. Op 10 januari 2012 werd een tussentijdse presentatie georganiseerd op locatie.
door Tom de Vries

opening expositie

opening expositie

Beste lezer,

Graag nodig ik u uit voor de opening van de expositie Lucy in the Sky op donderdag 23 februari in het Rondeel Deventer (20.00 uur)

De expositie toont 4 schetsontwerpen van tijdelijke units ontworpen door teams van kunstenaar en architect*. Deze units zullen uiteindelijk in het Havenkwartier bovenop bestaande industriële panden geplaatst worden en dienen als B&B, kortverblijf en artist in residence.
Tijdens de opening presenteren de 4 teams de ontwerpen toelichten en zullen Anne Marie Commandeur (stijlinstituut.nl) en Edwin Oostmeijer (oa voorzitter commissie Stedenbouw Stimuleringsfonds voor Architectuur) een inleiding geven.

NOTE:
Speciaal voor mensen die interesse hebben in het leveren van een bijdrage aan dit project (als leverancier / financier / grootverbruiker etc) is er vanaf 17.30 een programma incl buffet. Tijdens dit programma wordt uitgebreider ingegaan op het proces van het realisatietraject.
Hier zal onder andere Hester Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur in de provincie Overijssel toelichten waarom de Provincie dit project ondersteunt. Mocht u interesse hebben hierbij aanwezig te zijn stuur dan een mail aan guido@guidodevries.nl

teamleden #5/8: Rob Sweere

teamleden #5/8: Rob Sweere

Rob Sweere gaat samenwerken met Mulders vandenBerk architecten
www.robsweere.nl

teamleden #6/8: Mulders vandenBerk

teamleden #6/8: Mulders vandenBerk

Mulders vandenBerk architecten gaan samenwerken met Rob Sweere
www.muldersvandenberk.nl

teamleden #7/8: Andreas Hetfeld

Andreas Hetfeld gaat samenwerken met DUS architects
www.hetfeld.nl